Środowisko

Konfiguracja środowiska powłoki bash jest przechowywana w pliku /usr/home/login/.bash_profile. Aby skorzystać z poniższych przykładów należy je dopisać do powyższego pliku.

Kodowanie

Domyślnym kodowaniem jest UTF-8 i zaleca się do korzystania z niego. Aby zmienić kodowanie na przykład na ISO-8859-2 należy dodać:

export LC_ALL="pl_PL.ISO8859-2"

Edytor

Domyślnym edytorem jest vi. Dla początkujących użytkowników może wydawać się nieintuicyjny. Na serwerach MyDevil zainstalowane są takie edytory jak nano, vim, ee czy mcedit. Aby zmienić domyślny edytor na nano należy dodać:

export EDITOR="nano"

Kolorowanie ls

Domyślnie na MyDevil ls koloruje nazwy plików używając domyślnych kolorów BSD. Aby zmienić kolor outputu na ten z GNU należy dodać:

export LSCOLORS="ExGxFxdxCxDxDxhbadExEx"

Można również całkowicie wyłączyć pokazywanie kolorów, dodając następującą linijkę:

unset CLICOLOR

Znak zachęty

Aby zmienić domyślny prompt na linuksowy należy dodać:

export PS1="\u@\h:\w\\$ "

Zobacz też