Autoresponder

Autoresponder / Wiadomość urlopowa jest to automatyczna wiadomość zwrotna o określonej treści.

Konfiguracja autorespondera

Aby rozpocząć konfigurację autorespondera, należy zalogować się na swoje konto poczty.

Poczta Mydevil

Następnie przejść do pionowego menu po lewej stronie: Ustawienia ➡ Filtry ➡ Utwórz

W oknie konfiguracji filtrów wypełniamy następujące pola:

Nazwa filtru ➡ Autoresponder (Nazwa własna filtra, dowolna)

Filtr włączony ➡ Wł.

Zakres ➡ wszystkich / wybierając inne opcje, umożliwiamy dodanie własnych reguł, np. uruchomienie autorespondera od-do wybranej daty i inne.

Akcje ➡ Odpowiedz wiadomością o treści (Dowolna treść zwrotna)

Treść (przyczyna nieobecności): ➡ Treść wiadomości, która będzie wysyłana automatycznie.

Adres nadawcy odpowiedzi: ➡ Adres, z którego będzie wysyłana wiadomość.

Moje adresy e-mail: ➡ jw. Pole nieobowiązkowe.

Temat wiadomości: ➡ Tytuł wiadomości autorespondera.

Jak często wysyłać wiadomości: ➡ W tym miejscu ustawiamy częstotliwość wysłanych odpowiedzi. Zgodnie z przykładem, otrzymując kilka wiadomości z jednego adresu w ustawionym czasie, odpowiedź zostanie wysłana tylko na pierwszą, wysłaną wiadomość.

Następnie zapisujemy zmiany. Nasz autoresponder jest gotowy do pracy.

Przykładowa konfiguracja autorespondera bez reguł

caption


Przykładowa konfiguracja autorespondera z regułami


caption