Backup

Na MyDevil raz dziennie wykonywana kopia zapasowa wszystkich plików znajdujących się w katalogu użytkownika.

Kopie lokalne są dostępne w /usr/home/login/backups/local/YYYYMMDD/, gdzie: YYYY to rok, MM to miesiąc i DD to dzień wykonania kopii. Kopie zapasowe zdalne są dostępne 2 tygodnie, kopie lokalne na dysku mogą być dostępne z krótszego okresu niż 2 tygodnie.

Przykłady

Przywrócenie plików katalogu public_html z dnia 8 września 2018 roku godziny 01:00 w nocy bezpośrednio do katalogu domeny (zalecamy aby strona nie była wtedy dodana w panelu) przy założeniu braku istnienia katalogu public_html w katalogu strony:

cp -r /usr/home/login/backups/local/20180908/domains/domena/public_html /usr/home/login/domains/domena/