Backup

Na MyDevil raz dziennie wykonywana kopia zapasowa wszystkich plików znajdujących się w katalogu użytkownika.

Backup jest dostępny w /usr/home/login/backups/local/YYYYMMDD/, gdzie: YYYY to rok, MM to miesiąc i DD to dzień wykonania backupu. Kopie zapasowe są dostępnie 2 tygodnie.

Przykłady

Przywrócenie plików domeny z 31 stycznia 2015 roku:

cp -r /usr/home/login/backups/local/20150131/domains/domena /usr/home/login/domains/domena