Binexec

Binexec pozwala na zarządzanie możliwością uruchamiania własnego oprogramowania na serwerze MyDevil.

DevilWEB

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego zarządzanie możliwością uruchamiania własnego oprogramowania znajduje się w zakładce Dodatkowe usługi. Po kliknięciu Uruchamianie własnego oprogramowania pokaże się status Binexec. Z prawej strony jest przycisk (przełącznik) do umożliwienia zmiany włączenia, bądź wyłączenie możliwości uruchamiania własnego oprogramowania.

Binexec.png

Devil

Zarządzanie jest również możliwe z linii poleceń komendą devil binexec on|off. on włącza, a off wyłącza możliwość uruchamiania własnego oprogramowania. Po wykonaniu tej operacji należy się wylogować i zalogować ponownie.