HTTP Proxy

HTTP Proxy to serwer pośredniczący w przekazywaniu danych wykorzystujący protokół HTTP.

HTTP Proxy z autoryzacją jest dostępny na serwerach vpn na porcie 8889.

Konfiguracja przeglądarki

Poniżej znajdują się informacje w jaki sposób skonfigurować swoją przeglądarkę do korzystania z HTTP Proxy. Jako adres serwera należy podać wybraną przez siebie lokalizację VPN i użyć danych logowania do VPN jako danych do HTTP Proxy w poniższy sposób: http://login:hasło@XX.vpn.mydevil.net, gdzie XX lokalizacja VPN, na przykład http://andrzej:tajne_haslo123@us.vpn.mydevil.net.

Chrome, Opera i Safari

Konfiguracja HTTP Proxy Chrome (Ustawienia -> Zaawansowane -> System -> Otwórz ustawienia serwera proxy), Operze i Safari (ustawienia, zaawansowane) opiera się na systemowych ustawieniach proxy.

Firefox

Konfiguracja HTTP Proxy w Firefoxie (preferencja, zaawansowane, sieć, ustawienia) opiera się na własnych ustawieniach bądź ustawieniach systemowego proxy.