Imapsync

Imapsync to narzędzie pozwalające na migrację kont pocztowych przez IMAP bądź ich backup.

Argumenty

  • --host1 adres serwera imap z którego będzie przeprowadzana migracja.
  • --port1 port do połączenia się z host 1 (domyślnie 143).
  • --user1 login wykorzystywany do uwierzytelnienia na host1.
  • --host2 adres serwera imap na który będzie przeprowadzana migracja.
  • --port2 port do połączenia się z host 2 (domyślnie 143).
  • --user2 login wykorzystywany do uwierzytelnienia na host2.

Przykłady

Migracja wszystkich folderów (oraz maili) z konta user@xxxx.net (serwer IMAP imap.XXXX.net, port IMAP 993, SSL) do konta user@domena.pl (serwer IMAP host2.XXX.net, port IMAP 993, SSL):

imapsync --host1 imap.XXXX.net --port1 993 --user1 user@XXXX.net --ssl1 --host2  host2.XXX.net --user2 user@domena.pl --port2 993 --ssl2 --authmech1 PLAIN --authmech2 PLAIN

Migracja folderów Drafts, Sent, Trash, Spam i INBOX z konta user@xxxx.net (serwer IMAP imap.XXXX.net, port IMAP 993, SSL) do konta user@domena.pl (serwer IMAP host2.XXX.net, port IMAP 993, SSL) z użyciem separatora "." w przypadku gdy NAMESPACE nie jest wspierany:

imapsync --host1 imap.XXXX.net --port1 993 --user1 user@XXXX.net --ssl1 --host2  host2.XXX.net --user2 user@domena.pl --port2 993 --ssl2 --authmech1 PLAIN --folder Drafts --folder Sent --folder Trash --folder Spam --folder INBOX --authmech2 PLAIN --sep2 "." --prefix2 ""