Logowanie kluczem

Logowanie SSH po kluczu RSA

Zwiększa bezpieczeństwo uwierzytelniania użytkownika z serwerem oraz znacząco utrudnia wykorzystanie niektórych form ataku na SSH (np. bruteforce). Utrudnia osobom nieautoryzowanym dostanie się do konsoli serwera.

Generowanie kluczy RSA w systemie Windows

  1. Pobieramy i uruchamiamy darmową aplikację PuTTygen (stąd) służącą do generowania kluczy.
  2. Zaznaczamy opcje SSH-2 RSA oraz podajemy długość klucza 2048 bitów, wciskamy Generate.
  3. W momencie generowania klucza poruszamy myszką w wyznaczonym przez program obszarze.
  4. W kolejnym oknie podajemy dwukrotnie hasło zabezpieczające dla generowanych kluczy.
  5. Zapisujemy klucz prywatny.
  6. Zawartość okna (po "Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file:") zapisujemy na na koncie do "~/.ssh/authorized_keys". W przypadku braku pliku, ścieżki "~/.ssh/authorized_keys" należy ją utworzyć.


Generowanie kluczy RSA w systemach Linux / OS X

  1. Wykonujemy polecenie ssh-keygen -t rsa, powinniśmy otrzymać taki komunikat -> "Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (~/.ssh/id_rsa):"
  2. Nie zmieniamy nic, klikamy ENTER.
  3. Dwukrotnie podajemy hasło zabezpieczające dla generowanych kluczy -> "Your identification has been saved in ~/.ssh/id_rsa. Your public key has been saved in ~/.ssh/id_rsa.pub."
  4. Jeżeli otrzymaliśmy powyższy komunikat to znaczy, że pojawiły się dwa klucze, jeden prywatny (znajduje się w lokalizacji ~/.ssh/id_rsa) i jeden publiczny (znajduje się w lokalizacji ~/.ssh/id_rsa.pub.).


Logowanie do serwera z Windows

W przypadku logowania z Windows uruchamiamy PuTTy, przechodzimy do zakładki "Connection", następnie "Data". Podajemy nasz login w polu "Auto login username", następnie przechodzimy do zakładki "SSH" i "Auth", podajemy ścieżkę do naszego klucza prywatnego w polu" Private key file for authentication". Zapisujemy całość wracając do "Session" i klikając "Save".

Standardowo programem PuTTy - [[1]].


Logowanie do serwera z Linux

Przenosimy klucz publiczny na serwer ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub login@serwer.

Standardowo: ssh login@serwer


Zobacz też