Memcached

Memcached to darmowy, wolny system cache'owania typu key->value.

Konfiguracja i uruchomienie

Należy zarezerwować porty tcp i udp o takim samym numerze. Aby uruchomić memcached to po zalogowaniu się na serwer trzeba wpisać polecenie memcached -l 127.0.0.1 -p port -d, gdzie port to numer odblokowanego wcześniej portu. Memcached został uruchomiony w tle, a jego proces można sprawdzić poleceniem ps aux.

Można uruchomić Memcached wraz z innymi przełącznikami, na przykład memcached -l 127.0.0.1 -p 2345 -vv co pozwala przetestować działanie, ale nie spowoduje to uruchomienia aplikacji w tle(do tego potrzebny jest przełącznik -d).

Aby zmodyfikować wielkość pamięci dla Memcached należy dodać przełącznik -m i podając wartość w megabajtach.

Odnośniki zewnętrzne