Memcached

Memcached to darmowy, wolny system cache'owania typu key->value.

Konfiguracja i uruchomienie

Zaleca się uruchomienie Memcached z wykorzystaniem sock., przykład polecenia memcached -s /home/loginkonta/katalog/memcached.sock -d, gdzie do podmiany jest pełna ścieżka do miejsca w którym ma zostać utworzony plik sock. Memcached został uruchomiony w tle, a jego proces można sprawdzić poleceniem ps aux.

Można uruchomić Memcached wraz z innymi przełącznikami, na przykład dodanie na końcu -vv bez -d pozwala przetestować działanie, ale nie spowoduje to uruchomienia aplikacji w tle.

Aby zmodyfikować wielkość pamięci dla Memcached należy dodać przełącznik -m i podając wartość w megabajtach.

W przypadku stron typu php (w tym Prestashop który obsługuje również połączenia po sock w miejscu na adres IP) zaleca się wskazanie lokalizacji dla sock w katalogu powyżej public_html i następnie dodanie ścieżki dla Open Basedir w panelu konta hostingowego w "Strony www" -> "Szczegóły" -> "Zarządzaj" przy danej stronie.

Odnośniki zewnętrzne