MongoDB

MongoDB to otwarty, nierelacyjny system zarządzania bazą danych napisany w języku C++. Dane składowane są jako dokumenty w stylu JSON, co umożliwia aplikacjom bardziej naturalne ich przetwarzanie, przy zachowaniu możliwości tworzenia hierarchii oraz indeksowania. Zarządzanie jest dostępne z panelu administracyjnego, po zalogowaniu poleceniem devil mongo i dostarczanymi w pakiecie aplikacjami konsolowymi, poprzez RockMongo oraz poprzez adminMongo który można zainstalować na koncie.

DevilWEB

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego zarządzanie bazami MongoDB znajduje się w zakładce MongoDB. Po kliknięciu pokazuje się lista baz danych. Dla każdej bazy można zmieniać hasło.

Bazy mongodb.png

Nowa baza

Aby dodać nową bazę danych należy kliknąć + Dodaj bazę oraz na następnej stronie wypełnić jej nazwę oraz hasło.

Bazy mongodb dodaj.png

Devil

Konfiguracja MongoDB jest również możliwa z shella za pomocą modułu devil mongo.

Dodawanie i usuwanie bazy

Dodawanie bazy danych MongoDB odbywa się za pomocą polecenia devil mongo db add nazwa_bazy, gdzie nazwa_bazy to nazwa bazy danych. Użytkownik o takim samym loginie co nazwa bazy zostanie utworzony automatycznie. Po wykonaniu tego polecenia pojawi się pytanie o hasło.

Usuwanie bazy danych PgSQL odbywa się za pomocą polecenia devil mongo db del nazwa_bazy.

Zmiana hasła użytkownika

Zmiana hasła odbywa się poleceniem devil mongo passwd login.

Lista baz i użytkowników

Aby otrzymać listę wszystkich baz danych i użytkowników należy skorzystać z polecenia devil mongo list.

Przykłady

Wszystkie poniższe operacje należy wykonywać po uprzednim zalogowaniu się przez ssh.

Dump bazy do katalogu ~/dump/nazwa_bazy:

mongodump -d nazwa_bazy -u nazwa_bazy

Import bazy, której dump znajduje się w katalogu ~/dump/baza :

mongorestore -d nazwa_bazy -u nazwa_bazy ~/dump/baza

Zobacz też

Odnośniki zewnętrzne