Pomoc

OpenVPN

OpenVPN to pakiet oprogramowania umożliwiający łączenie się z VPN za pomocą OpenSSL. Obsługiwane jest tunelowanie poprzez TUN oraz TAP. Skorzystanie z TUN jest zalecane posiadaczom urządzeń z Androidem oraz iOS ze względu na wsparcie jedynie dla TUN.

Pliki konfiguracyjne oraz certyfikaty są dostępne w panelu administracyjnym VPN w zakładce serwery po kliknięciu przycisku szczegóły przy wybranej lokalizacji.

Windows XP, 7, 8, 10

Aby korzystać z OpenVPN na systemach Windows należy zainstalować najnowszą wersję klienta OpenVPN, którą można pobrać ze strony OpenVPN. Po zakończonej instalacji trzeba ściągnąć plik certyfikatu oraz konfigurację i zapisać oba pliki w podfolderze config, który znajduje się w folderze instalacji (domyślnie C:\Program Files\OpenVPN).

Systemy unixopodobne

Pakiet OpenVPN powinien znajdować się w repozytorium, kolekcji portów, portage dystrybucji. Należy go zainstalować (polecenia różnią się, w zależności od używanego systemu i dystrybucji) oraz pobrać nasze pliki konfiguracyjne do jednego folderu. Następnie trzeba uruchamiać openvpn poleceniem openvpn --config ~/mydevil-vpn/client.ovpn zakładając, że zarówno certyfikat jak i konfiguracja znajdują się w katalogu ~/mydevil-vpn oraz, że nazwa przykładowego pliku konfiguracyjnego to client.ovpn.

Zmiana portu

OpenVPN TUN działa u nas na porcie UDP: 1195. OpenVPN TAP natomiast na portach TCP: 1194, 80, 443 oraz UDP: 1194, 53. Aby zmienić port należy edytować plik konfiguracyjny ściągnięty z panelu administracyjnego VPN. Za typ oraz numer portu odpowiadają dwie linijki:

(...)
proto udp
remote pl.vpn.mydevil.net 1194
(...)
  • porto odpowiada za typ protokołu (udp lub tcp);
  • remote odpowiada za adres serwera oraz numer portu.

Przykład

Zmiana ustawień pliku konfiguracyjnego tak, aby łączyć się do OpenVPN za pomocą protokołu TCP na port 80:

(...)
proto tcp
remote pl.vpn.mydevil.net 80
(...)