SpamAssassin

"SpamAssassin" to projekt skryptów mający za zadanie analizowanie treści wiadomości pod kontem wykrywania spamu. Wiadomości wykryte jako spam są następnie oznaczane poprzez metodę punktową, im więcej punktów otrzymała wiadomość tym wyższe prawdopodobieństwo, że jest ona spamem.

Lokalna konfiguracja SpamAssassin

W celu wprowadzenia lokalnej konfiguracji SpamAssassin w katalogu domowym należy utworzyć katalog ".spamassassin" a w nim plik dla konfiguracji: "user_prefs".

Przykłady

W celu skorzystania z poniższych przykładów należy umieścić je w: /usr/home/login/.spamassassin/user_prefs

Dodanie do początku tematu wiadomości wykrytej jako prawdopodobny spam wpisu "*****SPAM*****". " required_score" oznacza minimalną ilość punktów X-Spam-Score jaką musi mieć oznaczana wiadomość, aby została oznaczona jako SPAM.

rewrite_header Subject *****SPAM*****
required_score 5


Zobacz też