Web Application Firewall (WAF)

Ochrona Aplikacji Webowych (Web Application Firewall - WAF).

Poziomy zabezpieczeń

Dostępnych jest 5 poziomów zabezpieczeń dla stron naszych użytkowników:

  • Poziom 0: całkowie wyłączenie ochrony.
  • Poziom 1: podstawowa ochrona przed typowymi atakami ze zmniejszoną czułością blokowania ataków.
  • Poziom 2: podstawowa ochrona przed typowymi atakami z normalną czułością blokowania ataków.
  • Poziom 3: bardziej zaawansowana ochrona, która obejmuje dodatkowe zabezpieczenia przed atakami SQL oraz XSS injection.
  • Poziom 4: przedostatni poziom ochrony, zawiera wszystkie powyższe oraz blokuje ataki zawierające często wykorzystywane przy atakach słowa z listy (keyword lists).
  • Poziom 5: ostatni poziom - dodatkowo blokuje niektóre znaki specjalne, które często wykorzystywane są przy atakach.


Domyślny poziom ochrony to 1 dla wszystkich nowo dodanych stron, natomiast dla istniejących do 19.12.2018 vhostów ochrona jest wyłączona i należy ją włączyć w razie potrzeby.


Konfiguracja

DevilWEB

Strony WWW (WWW Websites) ➡ Zarządzaj (Manage) ➡ Szczegóły (Details) ➡ Ochrona Aplikacji Webowych (WAF) (Web Application FIrewall).

Devil

devil www options DOMENA waf 0|1|2|3|4|5

Przykład:

Aktywacja 1 poziomu dla strony domena.pl:

devil www options domena.pl waf 1