Wordpress

WordPress to system zarządzania treścią (CMS) napisany w PHP i przeznaczony głównie do tworzenia blogów.

Wstępna konfiguracja

Przed instalacją WordPress należy najpierw zadbać o prawidłową konfigurację samej domeny oraz bazy danych:

 • Utworzyć stronę WWW bez dokonywania edycji opcji w Zaawansowane ustawienia.
 • Wskazać u rejestratora domeny nasze serwery DNS.
 • Utworzyć bazę danych MySQL wraz z użytkownikiem bazy.

Instalacja

W celu wykonania instalacji należy uprzednio zalogować się na konto poprzez SSH, następnie:

 1. Przejść do ~/domains/domena/ gdzie domena to nazwa naszej domeny na której będzie instalowany WordPress, polecenie: cd ~/domains/domena/.
 2. Pobrać archiwum instalacyjne najnowszej wersji CMSfetch https://wordpress.org/latest.zip.
 3. Usunąć katalogpublic_html, wypakować archiwum, zmienić nazwę rozpakowanego katalogu i usunąć zbędne archiwum po rozpakowaniu: rm -R public_html && unzip latest.zip && mv wordpress public_html && rm latest.zip
 4. Wejść na stronę i kontynuować instalację w przeglądarce.
 5. Przy konfiguracji systemu należy podać:
  • adres serwera bazy danych - mysqlX.mydevil.net,
  • nazwa bazy danych - nazwa utworzonej bazy MySQL,
  • użytkownik bazy danych - nazwa użytkownika (który ma dostęp do wcześniej utworzonej bazy MySQL),
  • hasło bazy danych - hasło podanego wcześniej użytkownika.
 6. Po zakończeniu instalacji usunąć folder install poleceniem rm -R public_html/install

Zalecamy zastosowanie pluginu wp admin slug w celu ukrycia standardowego adresu panelu logowania dla administratora.