Mercurial

Wersja z dnia 15:05, 27 mar 2018 autorstwa Mixer (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Mercurial rozproszony, międzyplatformowym systemem kontroli wersji napisany w Pythonie.

Panel DevilWeb

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego zarządzanie repozytoriami znajduje się w zakładce Repozytoria. Po kliknięciu pokazuje się lista repozytoriów. Aby dodać repozytorium należy kliknąć + Dodaj nowe repozytorium i wybrać typ oraz widoczność.

Repozytorium git.png

Devil

Konfiguracja repozytorium hg jest również możliwa z shella za pomocą modułu devil repo.

Dodawanie i usuwanie repozytorium

Dodawanie repozytorium odbywa się za pomocą polecenia devil repo repository add hg nazwa_repo widocznosc, gdzie argumentami są:

  • nazwa_repo - nazwa repozytorium,
  • widocznosc - widoczność: pub (publiczna) lub priv (prywatna).

Repozytorium będzie dostępne pod adresem https://repoX.mydevil.net/hg/widocznosc/login/nazwa_repo/. Usuwanie repozytorium odbywa się za pomocą polecenia devil repo repository del hg nazwa_repo widocznosc. Aby wyświetlić listę repozytoriów należy użyć polecenia devil repo list.

Modyfikacja repozytorium

Zmiana widoczności repozytorium odbywa się za pomocą polecenia devil repo repository change hg nazwa_repo widocznosc.

Dodawanie i usuwanie użytkowników

Dodawanie kont użytkowników odbywa się za pomocą polecenia devil repo account add hg nazwa_repo nazwa_uzytkownika, gdzie argumentami są:

  • nazwa_repo - nazwa repozytorium,
  • nazwa_uzytkownika - login.

Usuwanie konta odbywa się za pomocą polecenia devil repo account del hg nazwa_repo nazwa_uzytkownika. Aby wyświetlić listę użytkowników repozytorium należy użyć polecenia devil repo list hg nazwa_repo.

Zmiana hasła

Zmiana hasła użytkownika odbywa się za pomocą polecenia devil repo account passwd hg nazwa_repo nazwa_uzytkownika.

Odnośniki zewnętrzne