Mumble

Wersja z dnia 14:40, 20 wrz 2017 autorstwa Migr (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Mumble jest programem umożliwiającym porozumiewanie się głosowe między użytkownikami danego serwera głosowego. Przypomina to konferencję telefoniczną, gdzie grupa osób rozmawia ze sobą w tym samym czasie. Główną grupą docelową, dla której przeznaczony jest klient Mumble, są gracze. Komunikator jest wykorzystywany podczas rozgrywki do przekazywania sobie wzajemnie informacji odnośnie położenia przeciwnika. Jego głównymi atutami w porównaniu do TeamSpeak oraz Ventrilo jest wysoka jakość dźwięku z obsługą dźwięku pozycyjnego, otwartość oprogramowania jak i dostępność klientów Mumble na wiele platform. Murmur jest serwerem głosowym aplikacji Mumble.

Przed konfiguracją

Przed konfiguracją i uruchomieniem serwera głosowego Murmur należy:

Podstawowa konfiguracja Murmur

Opis podstawowy konfiguracji przedstawia podstawowe czynności które należy wykonać w celu uruchomienia aplikacji Murmur która jest zainstalowania w systemie bez wprowadzania zmian w konfiguracji innych niż niezbędne do uruchomienia aplikacji. Istnieje również możliwość skompilowania i uruchomienia samodzielnie dowolnej wersji Murmur na koncie.

Należy utworzyć niezbędne katalogi na koncie:

mkdir -p ~/murmur/db/murmur/ ~/murmur/log/murmur/  ~/murmur/run/murmur/

Skopiować przykładową konfigurację:

cp /usr/local/etc/murmur.ini.sample ~/murmur/murmur.ini

Wprowadzić zmianę ścieżek w pliku konfiguracyjnym:

sed -i  -e "s#/var#/home/${USER}/murmur#g" ~/murmur/murmur.ini

Zmienić numer portu aplikacji z domyślnego 64738 na wcześniej zarezerwowany port (w przykładzie użyto port 8877, należy go podmienić na własny port):

sed -i  -e "s#64738#8877#g" ~/murmur/murmur.ini

Opcjonalne zmiany konfiguracji Murmur

W celu wprowadzenia dodatkowych zmian w konfiguracji należy edytować plik ~/murmur/murmur.ini. Nie są one niezbędne w celu uruchomienia aplikacji. Można zmienić zwartość pliku konfiguracyjnego za pomocą dowolnego edytora tekstu zainstalowanego na serwerze, np: nano, mcedit, vi lub w celu edycji pobrać plik na swój komputer poprzez SFTP lub FTP. Kilka przykładowych wybranych opcji które można zmienić:

Tekst powitalny (akceptowane są znaczniki html):

welcometext="
Witamy na naszym serwerze Murmur. Miłej zabawy!"

Ustawienie hasła wymaganego przy wejściu na serwer (jeżeli ma to być prywatny serwer), pozostanie pustej opcji będzie oznaczać brak hasła na wejście:

serverpassword= tajne

Limitu użytkowników, domyślna wartość to 100:

users=100

Maksymalna długość wiadomości (domyślnie bez limitu), usunięcie znaku "#" spowoduje ustawienie limitu:

textmessagelength=5000

Zezwolenie na stosowanie HTML w wiadomościach, komentarzach i opisach kanałów, domyślnie wyłączone:

allowhtml=true

Uruchomienie aplikacji, dodanie regułki cron

Aby uruchomić aplikację należy wydać polecenie:

murmurd -ini ~/murmur/murmur.ini

Aby aplikacja startowała po restarcie serwera należy dodać regułkę zadania cron, można skorzystać z polecenia:

echo @reboot /usr/local/sbin/murmurd -ini /home/${USER}/murmur/murmur.ini | crontab -

Ustawienie własnego hasła SuperUser

Użytkownik SuprUser jest administratorem serwera głosowego Murmur, służy wyłącznie do administracji i domyślnie ma wyciszony mikrofon.

W celu ustawienia własnego hasła dla SuperUser należy wydać polecenie:

murmurd -ini ~/murmur/murmur.ini -supw hasło

Gdzie wyraz hasło należy podmienić nowym hasłem dla SuperUser.

Linki zewnętrzne