PostgreSQL

Wersja z dnia 22:37, 25 lip 2022 autorstwa Kacperinjo (dyskusja | edycje) (Rozszerzenia)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

PostgreSQL to wolny system zarządzania relacyjnymi bazami danych. Zarządzanie jest dostępne z panelu administracyjnego, phpPgAdmin i po zalogowaniu poleceniem devil pgsql.

DevilWeb

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego zarządzanie bazami PostgreSQL znajduje się w zakładce PostreSQL. Po kliknięciu pokazuje się lista baz danych. Dla każdej bazy z osobna można instalować rozszerzenia bądź zmieniać hasło.

Bazy postgresql.png


Nowa baza

Aby dodać nową bazę danych należy kliknąć + Dodaj bazę oraz na następnej stronie wypełnić jej nazwę oraz hasło.

Bazy postgresql dodaj.png

Devil

Konfiguracja PostgreSQL jest również możliwa z shella za pomocą modułu devil pgsql.

Dodawanie i usuwanie bazy

Dodawanie bazy danych PgSQL odbywa się za pomocą polecenia devil pgsql db add nazwa_bazy, gdzie nazwa_bazy to nazwa bazy danych. Użytkownik o takim samym loginie co nazwa bazy zostanie utworzony automatycznie. Po wykonaniu tego polecenia pojawi się pytanie o hasło.

Usuwanie bazy danych PgSQL odbywa się za pomocą polecenia devil pgsql db del nazwa_bazy.

Zmiana hasła użytkownika

Zmiana hasła odbywa się poleceniem devil pgsql passwd login.

Rozszerzenia

Aby włączyć rozszerzenie dla wybranej bazy danych należy skorzystać z polecenia devil pgsql extensions nazwa_bazy rozszerzenie, gdzie:

 • nazwa_bazy - nazwa bazy danych PostgreSQL,
 • rozszerzenie - nazwa rozszerzenia.

Lista dostępnych rozszerzeń:

 • ltree
 • pg_trgm
 • hstore
 • postgis
 • postgis_topology
 • pgcrypto
 • uuid-ossp
 • cube
 • earthdistance
 • unaccent

Lista baz i użytkowników

Aby otrzymać listę wszystkich baz danych i użytkowników należy skorzystać z polecenia devil pgsql list.

Dostęp zdalny

Aby zdalnie zalogować się do bazy PostgreSQL należy wykorzystać tunelowanie ssh. W poniższym przykładzie port 5432 serwera pgsqlX.mydevil.net jest forwardowany do lokalnego portu 8543 przez serwer sX.mydevil.net za pomocą ssh. Dzięki temu serwer PostgreSQL jest dostępny na lokalnym porcie.

ssh -f login@sX.mydevil.net -L 8543:pgsqlX.mydevil.net:5432 -N
psql -h localhost -p 8543 -U postgresql_user -W

Aby dodać tunelowanie w Putty po skonfigurowaniu połączenia należy przejść do zakładki Connection/SSH/Tunnels a następnie:

 • wypełnić Source port - 8543,
 • wypełnić Destination - pgsqlX.mydevil.net:5432,
 • wybrać Local i Auto.

Następnie trzeba kliknąć przycisk Add. Później można się już połączyć z serwerem ssh. Serwer PostgreSQL będzie dostępny na localhost i porcie 8543.