Catalyst

Catalyst to framework open source do szybkiego tworzenia aplikacji webowych napisany w języku Perl z użyciem architektury MVC (ang. Model-View-Controller).

Wstępna konfiguracja domeny

Do uruchomienia strony napisanej w Catalyst należy najpierw zadbać o prawidłową konfigurację samej domeny. Przed przystąpieniem do dalszych kroków należy upewnić się, że:

  • Domena jest prawidłowo dodana i skonfigurowana w naszym systemie DNS.
  • Została dodana Strona WWW typu php.
  • Włączono możliwość korzystania z własnego oprogramowania - Binexec.
  • Utworzono socket FastCGI oraz skonfigurowano .htaccess.

Projekt Catalyst

Projekt Catalyst może znajdować się w dowolnym podkatalogu katalogu użytkownika, natomiast w celu zachowania porządku sugeruje się, aby znajdował się w folderze /usr/home/login/domains/domena/, gdzie domena to dodana wcześniej domena.

Nowy projekt Catalyst

Aby stworzyć nowy projekt Catalyst należy skorzystać z polecenia catalyst.pl Projekt. W wyniku tego polecenia zostanie stworzony podstawowy projekt wraz z katalogami. Następnie trzeba przejść do folderu projektu cd Projekt i tam wykonać perl Makefile.PL. Należy również utworzyć dowiązanie symboliczne dla plików statycznych poleceniem: ln -s /home/login/domains/domena/Projekt/root/static/ /home/login/domains/domena/public_html/public.

Uruchomienie serwera

Aby uruchomić serwer należy przejść do katalogu projektu i tam użyć polecenia:

./script/projekt_fastcgi.pl -l ../../fastcgi0.sock

Odnośniki zewnętrzne