GitLab

GitLab to manager repozytoriów Git.

Uwaga opis jest nieaktualny i w trakcie aktualizacji

Przed przystąpieniem do instalacji należy:

 1. Przeprowadzić wstępną konfigurację RVM (dla wersji ruby 2.1.6) i RoR.
 2. Dodać bazę i użytkownika MySQL lub PostgreSQL.

Przed dalszymi krokami należy się zalogować na shellu MyDevil. Trzeba przejść do katalogu /usr/home/login/domains/domena/, gdzie za domena należy podstawić wcześniej skonfigurowaną domenę.

Instalacja

Należy:

 1. Zainstalować gem bundler gem install bundler.
 2. Pobrać źródła GitLab git clone https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-ce.git -b 8-1-stable gitlab.
 3. Zmienić nazwę pobranego folderu na public_ruby i do niego przejść rm -r public_ruby && mv gitlab public_ruby && cd public_ruby.
 4. Skopiować przykładową konfigurację bazy danych cp config/database.yml.postgresql config/database.yml.
 5. Ustawić w pliku config/database.yml w sekcji production zmienne:
  • database na nazwę bazy danych (np. p1064_gitlab),
  • host na host bazy danych (pgsqlX.mydevil.net),
  • username na nazwę użytkownika bazy danych (np. p1064_gitlab),
  • password na hasło bazy danych.
  • Odkomentować powyższe linijki (usunąć #).
 6. Włączyć rozszerzenie pg_trgm w postgresql:
  • devil pgsql extensions nazwa_bazy pg_trgm
 7. Skopiować przykładową konfigurację gitlab cp config/gitlab.yml.example config/gitlab.yml.
 8. Ustawić w pliku config/gitlab.yml w sekcji gitlab zmienne:
  • host na domenę aplikacji,
  • port na 80 (HTTP) lub 443 (HTTPS),
  • https na true jeśli strona będzie korzystać z HTTPS,
  • user na nazwę użytkownika konta (należy również usunąć znak komentarza # przed user),
  • email_from na adres e-mail z którego GitLab ma wysyłać maile,
  • email_display_name na dowolną nazwę, która będzie się wyświetlała zamiast adresu email,
  • email_reply_to na adres e-mail na który mają być wysyłana odpowiedzi na emaile wysłane przez GitLab.
 9. W sekcji satellites zmienną path na /usr/home/login/gitlab-satellites/.
 10. W sekcji gitlab_shell zmienne:
  • path na /usr/home/login/gitlab-shell/,
  • repos_path na /usr/home/login/gitlab-repo/,
  • hooks_path na /usr/home/login/gitlab-shell/hooks/.
 11. W sekcji git zmienną bin_path na /usr/local/bin/git.
 12. Skopiować przykładową konfigurację smtp cp config/initializers/smtp_settings.rb.sample config/initializers/smtp_settings.rb.
 13. Ustawić w pliku config/initializers/smtp_settings.rb zmienne:
  • address na adres serwera smtp,
  • port na port serwera smtp,
  • user_name na adres email,
  • password na hasło do konta email,
  • domain na domenę aplikacji,
  • enable_starttls_auto na false i openssl_verify_mode na none w przypadku problem z smtp na MyDevil.
 14. Zainstalować zależności gitlaba:
  • bundle config build.charlock_holmes --with-icu-dir=/usr/local,
  • bundle config build.nokogiri --with-xml2-include=/usr/local/libxml2 --with-xml2-lib=/usr/local/lib/ --with-iconv-include=/usr/local/include --with-iconv-lib=/usr/local/lib --use-system-libraries,
  • bundle install --deployment --without development test postgresql aws.
 15. Uruchomić serwer redis oraz przystosować konfigurację GitLaba:
  • screen -dm bash -c "redis-server --unixsocket /usr/home/login/redis.sock --port 0",
  • echo "production: unix:/usr/home/login/redis.sock" > config/resque.yml.
 16. Skonfigurować gitlab_shell oraz GitLaba:
  • bundle exec rake gitlab:shell:install REDIS_URL=unix:/usr/home/login/redis.sock RAILS_ENV=production,
 17. W pliku lib/tasks/gitlab/setup.rake zakomentować (#) wiersz:
  • "Rake::Task["db:reset"].invoke" i wstawić "Rake::Task["db:setup"].invoke" lub zamienić "reset => setup". (reset wykonuje drop i setup)
  • bundle exec rake gitlab:setup RAILS_ENV=production,
  • bundle exec rake sidekiq:start RAILS_ENV=production.
 • Podsumowanie

Login oraz hasło do konta administratora zostaną wyświetlone przez przedostatnie polecenie na konsoli - zaleca się je zmienić po zalogowaniu się do GitLaba. Pierwsze ładowanie strony może potrwać nieco dłużej.

Integracja z repozytoriami MyDevil.net

Istnieje możliwość korzystania z GitLaba z naszymi repozytoriami Git. Wystarczy stworzyć link symboliczny do wybranego repo:

cd /home/login/gitlab-repo/gitlab_login/
rm -r gitlab_repo.git
ln -s /home/login/repo/git/widoczność_repo/nazwa_repo gitlab_repo.git

Odnośniki zewnętrzne