GlassFish

Serwer GlassFish

Należy zarezerwować 6 portów TCP oraz włączyć binexec. Następnie trzeba skopiować bazowy katalog serwera GlassFish cp -r /usr/local/glassfish-4.1 /usr/home/login/ W pliku konfiguracyjnym domeny GlassFish /usr/home/login/glassfish-4.1/glassfish/domains/domain1/config/domain.xml trzeba przestawić pogrubione fragmenty ustawiając numery zarezerwowanych portów.

<network-listener port="8080" protocol="http-listener-1" transport="tcp" name="http-listener-1" thread-pool="http-thread-pool"></network-listener>
<network-listener port="8181" protocol="http-listener-2" transport="tcp" name="http-listener-2" thread-pool="http-thread-pool"></network-listener>
<network-listener port="4848" protocol="admin-listener" transport="tcp" name="admin-listener" thread-pool="admin-thread-pool"></network-listener>
<system-property name="JMS_PROVIDER_PORT" value="27676" description="Port Number that JMS Service will listen for remote clients connection." />
<iiop-listener port="3700" id="orb-listener-1" address="0.0.0.0" lazy-init="true"></iiop-listener>
<jmx-connector port="8686" address="0.0.0.0" security-enabled="false" auth-realm-name="admin-realm" name="system"></jmx-connector>

Resztę konfiguracji domeny GlassFish należy ustawić samodzielnie. Serwer GlassFish należy uruchomić poleceniem:

/usr/home/login/glassfish-4.1/bin/asadmin start-domain 

Aby serwer był dostępny na porcie 80 należy utworzyć domenę typu proxy z adresem docelowym localhost i portem docelowym takim samym jaki został wpisany w http-listener-1.