Grails

Grails jest webowym frameworkiem wzorującym się na nowoczesnych rozwiązaniach takich jak Ruby on Rails. Korzysta on z języka Groovy. Poniższy opis wskazuje podstawowe czynności niezbędne do uruchomienia aplikacji opartej o Grails i udostępnieniem jej pod domyślnymi portami dla witryn internetowych.

Wstępne czynności

Przed przystąpieniem do instalacji należy:

Instalacja

Należy się zalogować na MyDevil poprzez SSH i wydać polecenia:

  1. wget https://github.com/grails/grails-core/releases/download/v3.2.2/grails-3.2.2.zip w celu pobrania Grails.
  2. unzip grails-3.2.2.zip aby rozpakować archiwum.
  3. Aby móc korzystać z Grails bez podawania ściezki do binarki należy wydać polecenie echo "export PATH="$PATH:$HOME/grails-3.2.2/bin/ " >> ~/.bash_profile oraz aktywować zmiany poleceniem source ~/.bash_profile.

Uruchomienie przykładowej aplikacji

Aby uruchomić przykładową aplikację helloworld należy: Przejść do katalogu domowego cd ~ i utworzyć projekt aplikacji grails create-app helloworld. Następnie przejść do utworzonego katalogu helloworld poleceniem cd helloworld. Zmienić port tcp w pliku grails-app/conf/application.yml korzystając z ulubionego edytora poprzez dodanie na początku pliku (gdzie zarezerwowanyport to uprzednio zarezerwowany port tcp):

server:
   port: zarezerwowanyport

Po czym można uruchomić aplikację wydając polecenie grails run-app. Aby program był dostępny pod domyślnym portem webowym należy dodać stronę www typu WWW#Proxy ze wskazaniem na uprzednio zarezerwowany port. W celu zostawienia aplikacji uruchomionej w tle należy skorzystać z polecenia screen przed uruchomieniem aplikacji.

Zobacz też

Odnośniki zewnętrzne