Jabberd2

Jabberd2 to serwer XMPP(Jabber) napisany w języku C dostępny na licencji GPL.

Wstępna konfiguracja

Przed instalacją i konfiguracją serwera jabberd2 należy upewnić się, że:

 • Zarezerwowano trzy porty tcp.
 • Domena jest prawidłowo dodana i skonfigurowana w naszym systemie DNS.
 • Stworzono bazę MySQL.
 • Włączono możliwość korzystania z własnego oprogramowania - Binexec.

Instalacja

Jabberd2 należy zainstalować ze źródeł. Aby to zrobić należy wykonać następujące polecenia:

mkdir -p jabberd/var/jabberd/{log,pid}
wget https://github.com/jabberd2/jabberd2/releases/download/jabberd-2.3.3/jabberd-2.3.3.tar.gz
tar -zxvf jabberd-2.3.3.tar.gz
rm jabberd-2.3.3.tar.gz
cd jabberd-2.3.3
./configure CPPFLAGS="-I/usr/local/include" LDFLAGS="-L/usr/local/lib" -prefix=/home/login/jabberd/ -enable-mysql
make 
make install

Po skompilowaniu jabberd należy przenieść się do katalogu tools i zmodyfikować plik db-setup.mysql. Ten plik powinien zaczynać się następująco:

--
-- This is the required schema for MySQL. Load this into the database
-- using the mysql interactive terminal:
--
--   mysql> \. db-setup.mysql
--

USE nazwa_stworzonej_bazy_danych;

--
-- c2s authentication/registration table
--

Po zapisaniu należy skorzystać z polecenia cat db-setup.mysql | mysql -h mysqlX.mydevil.net -u nazwa -p aby załadować schemat bazy danych. arma

Konfiguracja serwera

Pliki konfiguracyjne: c2s.xml, s2s.xml, sm.xml oraz router.xml znajdują się w katalogu /usr/home/login/jabberd/etc. W wyżej wymienionych plikach należy zmienić porty: 5347 na pierwszy zarezerwowany port, 5222 na drugi i 5269 na trzeci. Serwer będzie dostępny na porcie drugim. Ponadto w pliku c2s.xml należy zmienić linie:

 • 141 - <id register-enable='mu'>domena</id>
 • 373 - <module>mysql</module>
 • 455 - <host>mysqlX.mydevil.net</host>
 • 459 - <dbname>nazwa_bazy_danych</dbname>
 • 462 - <user>nazwa_użytkownika_MySQL</user>
 • 463 - <pass>hasło</pass>

A w pliku sm.xml trzeba zmienić linie:

 • 4 - <id>domena</id>
 • 79 - <id>domena</id>
 • 93 - <driver>mysql</driver>
 • 156 - <host>mysqlX.mydevil.net</host>
 • 160 - <dbname>nazwa_bazy_danych</dbname>
 • 163 - <user>nazwa_użytkownika_MySQL</user>
 • 164 - <pass>hasło</pass>

Uruchamianie serwera

Aby uruchomić serwer należy uruchomić binarkę /usr/home/login/jabberd/bin/jabberd -b.

Linki zewnętrzne