Kotlin

Kotlin

Kotlin to kompatybilny z Javą język programowania. Stosowany najczęściej do pisania aplikacji dla Androida.

Na serwerach domyślnie zainstalowany jest Kotlin. Jako alternatywę do wersji systemowej Kotlina, można skorzystać z poniższego poradnika, dotyczącego własnej instalacji.


Wstępna konfiguracja

  • Włączono możliwość korzystania z własnego oprogramowania - Binexec.


Instalacja Kotlin za pomocą SDKMAN

1. Pobieranie oprogramowania:

curl -s "https://get.sdkman.io" | bash

2. Wykonanie exportu:

echo 'export SDKMAN_DIR="$HOME/.sdkman" 
 [[ -s "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh" ]] && source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"' >> $HOME/.bash_profile && source $HOME/.bash_profile


3. Instalacja Kotlina:

sdk install kotlin

Uruchomienie testowej aplikacji

1. Utwórz plik hello.kt o zawartości:

// Aplikacja wyświetla napis: "Hello World!"
fun main(args: Array<String>) {
   println("Hello World!")
}


2. Kompilacja aplikacji za pomocą kompilatora Kotlin:

kotlinc hello.kt -include-runtime -d hello.jar

3. Uruchomienie testowej aplikacji za pomocą Javy:

java -jar hello.jar

Odnośniki zewnętrzne

Strona projektu Kotlin

Oficjalna dokumentacja Kotlin

Strona projektu SDKMAN