Logi

Każda domena w MyDevil ma możliwość ustawienia dla niej katalogu z logami. Aktualnie dostępne są tylko logi dostępu (access log) oraz error logi dla typów ruby, python oraz nodejs.

Access log

Żeby umożliwić tworzenie logów, należy w katalogu /usr/home/login/domains/domena/ utworzyć podkatalog logs, a w nim plik access.log poleceniami:

mkdir /usr/home/login/domains/nazwa.domeny/logs
touch /usr/home/login/domains/nazwa.domeny/logs/access.log
chmod 0606 /usr/home/login/domains/nazwa.domeny/logs/access.log

Od tego momentu serwer WWW będzie zapisywał log do pliku access.log.

Error log PHP

Dla PHP error logi można zapisywać do pliku przy pomocy własnej konfiguracji PHP.

Error log Ruby, Python, Nodejs

Dla typów Ruby, Python oraz Nodejs istnieje możliwość logowania następujących zdarzeń:

  • zapisy na stdout,
  • zapisy na stderr,
  • informacje o problemach przy uruchamianiu aplikacji.

Error logi zapisywane są do pliku /usr/home/login/domains/domena/logs/error.log. Tak jak w przypadku access logów należy stworzyć katalog logs poleceniem mkdir /usr/home/login/domains/nazwa.domeny/logs.