Node.js

(Przekierowano z Nodejs)

Node.js to otwarte, wieloplatformowe środowisko programistyczne.

Wstępna konfiguracja

Do uruchomienia aplikacji opartej Node.js należy najpierw zadbać o prawidłową konfigurację wstępną pod Node.js. Przed przystąpieniem do dalszych kroków należy upewnić się, że:

 • Domena jest prawidłowo dodana i skonfigurowana w naszym systemie DNS.
 • Została dodana strona WWW ze wskazaniem typu Node.js w wybranej przez siebie wersji.
 • Zostały wykonane polecenia:
mkdir ~/.npm-global
npm config set prefix '~/.npm-global' 
echo 'export PATH=~/.npm-global/bin:~/bin:$PATH ' >> $HOME/.bash_profile && source $HOME/.bash_profile

Wersje Node.js

Na serwerach MyDevil udostępniamy następujące wersje Node:

 • v12.22.1 - binarki node12 i yarn12
 • v14.21.1 - binarki node14 i npm14
 • v16.20.2 (domyślna) - binarki node16 i npm16
 • v18.18.0 - binarki node18 i npm18
 • v20.4.0 - binarki node20 i npm20


Zmiana wersji Node.js pod poleceniami node, npm, w przykładzie została ustawiona wersja v18, aby wskazać inną należy odpowiednio zmienić cyfrę przy node oraz npm:

mkdir -p ~/bin && ln -fs /usr/local/bin/node18 ~/bin/node && ln -fs /usr/local/bin/npm18 ~/bin/npm && source $HOME/.bash_profile

Aby ponownie zmienić wersję Node.js tym razem na 16 wystarczy wykonać polecenie ze zmianą cyfr:

mkdir -p ~/bin && ln -fs /usr/local/bin/node16 ~/bin/node && ln -fs /usr/local/bin/npm16 ~/bin/npm && source $HOME/.bash_profile

Projekt Node.js

Głównym katalogiem projektu Node.js (tj. katalog, w którym znajduje się plik app.js) musi być folder /usr/home/login/domains/domena/public_nodejs. Należy również usunąć plik index.html poleceniem rm /usr/home/login/domains/domena/public_nodejs/public/index.html

Moduły Node.js

Aby zainstalować wybrany moduł Node.js należy skorzystać z polecenia npm install -g nazwa_modułu. Moduły posiadające binarki zaleca się instalować w katalogu domowym. Aby móc z nich skorzystać należy koniecznie włączyć binexec i przelogować się.

Przygotowanie aplikacji Node.js

Nowy projekt Node.js należy utworzyć w katalogu /usr/home/login/domains/domena/public_nodejs - najprostszym sposobem utworzenia odpowiedniego projektu jest stworzenie pliku app.js:

var http = require('http');
var server = http.createServer(function(req, res) {
  res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/plain' });
  res.end("hello world!\n");
});
server.listen(3000);

Widoczny w ostatniej linii port 3000 nie otworzy socketu na porcie 3000. Phusion Passenger automatycznie wybiera losowy, wolny port, przez który komunikuje się z aplikacją. Rezerwacja portu nie jest potrzebna przy uruchamianiu aplikacji przez typ nodejs.

Istniejący projekt Node.js

Istniejący projekt Node.js należy umieścić jako katalog /usr/home/login/domains/domena/public_nodejs. W przypadku gdy projekt nie nazywa się public_nodejs należy zmienić jego nazwę. Należy również zmodyfikować plik app.js tak, aby wykonywał aplikację. Zwykle poza odpowiednim require i ustawieniem listen() plik app.js nie potrzebuje zawierać więcej elementów. Trzeba również zainstalować brakujące poleceniem npm install.

Restart aplikacji

Restart aplikacji Node.js można wykonać za pomocą naszego panelu zarządzania usługą w zakładce WWW, lub przy użyciu polecenia systemu zarządzania kontem Devil: devil www restart domena.

Limit procesów dla Phusion Passenger

Możliwość ustawienia ilości procesów dla stron typu Node.js. Składnia polecenia:

devil www options DOMENA processes <ILOŚĆ>

Gdzie: DOMENA oznacza domenę WWW typu Node.js. ILOŚĆ - ilość procesów w przedziale od 1 do 80% procesów systemowych konta hostingowego.

Opcja dostępna jest również w panelu DevilWEB:

Strony WWW (WWW Websites) ➡ Szczegóły (Details) ➡ Limit procesów (Number of processes) ➡ należy wpisać nową wartość oraz zapisać zmiany przyciskiem Zapisz zmiany (Save changes).

Pliki statyczne

Wszystkie pliki umieszczone w /usr/home/login/domains/domena/public_nodejs/public są serwowane jak pliki statyczne. W tym katalogu najlepiej umieścić wszystkie obrazki, skrypty, style, itp. Żądania do plików znajdujących się w tym folderze nie będą przetwarzane przez Node.js i nie będą obciążać interpretatora. Na przykład plik /usr/home/login/domains/domena/public_nodejs/public/robots.txt będzie dostępny pod adresem http://domena/robots.txt.

Zmienne

Ustawianie zmiennej z poziomu SSH z widocznością dla aplikacji uruchamianej przez Passengera:

 • Dopisanie zmiennych do ~/.bash_profile (np. export TESTENV=1).
 • Ważne: zmienne nie działają z ~/.bashrc i ~/.shrc

Logi

Logi błędów zapisują się do pliku error.log w katalogu /usr/home/login/domains/domena/logs/.

Czas życia aplikacji

W przypadku braku ruchu na stronie przez 24h aplikacja jest wyłączana automatycznie i ponownie automatycznie uruchamiana przy pierwszym następnym wejściu. W przypadku zmiany w konfiguracji po naszej stronie również aplikacja jest automatycznie wyłączana i uruchamiana przy następnym pierwszym wejściu na stronę.


Odnośniki zewnętrzne