Redis

Redis to otwarty system cache typu klucz - wartość oraz nie SQLowa baza danych wydawana na licencji BSD.

Plik konfiguracyjny

Plik konfiguracyjny można pobrać za pomocą polecenia wget https://raw.githubusercontent.com/antirez/redis/3.2/redis.conf.

Unixsocket

Zalecanym sposobem udostępniania serwera Redis na MyDevil jest unixsocket. Jest to specjalny plik, przez który komunikują się ze sobą serwer Redis oraz aplikacja.

Aby skonfigurować serwer tak by był dostępny przez unixsocket należy ustawić w pliku redis.conf zmienne:

  • port na 0
  • unixsocket na /home/login/domains/domena/redis.sock


Gdzie login to nazwa konta hostingowego, domena to domena strony której dotyczy uruchamiany Redis.

Hasło

Aby zdefiniować hasło do serwera Redis należy w pliku konfiguracyjnym redis.conf wpisać je po frazie requirepass.

Port

Aby skonfigurować serwer tak by był dostępny przez port należy zarezerwować port. Następnie trzeba ustawić w pliku redis.conf zmienną port na nr zarezerwowanego portu.

Ograniczanie dostępu

Domyślnie Redis nasłuchuje na wszystkich intefejsach sieciowych. Aby ograniczyć nasłuchiwanie do localhost należy ustawić w pliku redis.conf zmienną bind na 127.0.0.1.

Persystencja

Persystencja, czyli wytrzymałość bazy danych w przypadku Redisa ma 2 mechanizmy: RDB i AOF. Każde z nich jest konfigurowalne, co jest opisane poniżej. Zarówno można włączyć oba mechanizmy jak i oba wyłączyć. Domyślnie wszystkie podane poniżej pliki zapisują się w lokacji z której uruchomiono serwer redis.

RDB

RDB polega na zrzucaniu bazy danych z pamięci RAM co pewien czas i co pewną ilość zmian w bazie danych. Domyślna konfiguracja zapisuję bazę danych do pliku dump.rdb co:

  • co 900 sekund (15 minut), jeżeli była co najmniej jedna zmiana (w konfiguracji to linijka: save 900 1),
  • co 300 sekund (5 minut), jeżeli było co najmniej 10 zmian (save 300 10),
  • co 60 sekund, jeżeli było co najmniej 10000 zmian (save 60 10000).

Nazwę pliku do którego jest zrzucana baza danych jest zdefiniowana przez zmienną dbfilename.

Aby wyłączyć RDB należy usunąć linijki save z konfiguracji.

AOF

AOF - append-only file polega na zapisywaniu poleceń write (czyli takich, które zmieniają dane). Domyślna konfiguracja nie korzysta z mechanizmu AOF. Plik stworzony w ten sposób może być wielokrotnie większy od rozmiaru bazy danych. Nazwa pliku AOF jest zdefiniowana prze zmienną appendfilename.

Jest możliwość ograniczania wielkości pliku przez przebudowanie pliku AOF bez przerwania działania Redisa.

Aby włączyć AOF należy zmienić appendonly na yes.

Uruchamianie

Aby uruchomić serwer Redisa należy skorzystać z polecenia:

screen redis-server redis.conf

PHP

Na serwerach MyDevil Redis jest dostępny również z PHP za pomocą odpowiedniego modułu.