Python

(Przekierowano z Virtualenv)

Python to język programowania wysokiego poziomu. Na serwerach MyDevil.net możliwe jest uruchamianie stron i aplikacji opartych o ten język.

Dostępne wersje

Domyślną wersją języka Python na serwerach MyDevil jest wersja 2.7.15 - wywołanie polecenia python uruchomi interaktywny interpreter języka właśnie w tej wersji. Oprócz tego dostępne są również polecenia python2.7, python3.4, python3.5 python3.6 ora python3.7, służące do uruchamiania interpretera w wersjach: domyślnej (2.7.15), 3.4.9, 3.5.6, 3.6.6 oraz 3.7.0.

Virtualenv

Virtualenv to narzędzie służące do tworzenia izolowanych środowisk języka Python. Używanie Virtualenv rozwiązuje podstawowy problem związany z różnymi wersjami dodatkowych bibliotek języka oraz uprawnień - wirtualne środowiska są tworzone całkowicie w katalogu domowym użytkownika, co (razem z dostarczonymi przez virtualenv w standardzie narzędziami) pozwala na pełne, samodzielne zarządzanie zainstalowanymi modułami.

Przed przystąpieniem do instalacji należy włączyć możliwość korzystania z własnego oprogramowania - Binexec.

Tworzenie wirtualnego środowiska

Wirtualne środowisko można utworzyć wykonując w wybranym katalogu polecenie virtualenv podając nazwę środowiska jako parametr:

cd /usr/home/login/.virtualenvs
virtualenv nazwa_środowiska
New python executable in nazwa_środowiska/bin/python2.7
Also creating executable in nazwa_środowiska/bin/python
Installing setuptools, pip...done.

Takie wywołanie polecenia tworzy nowe środowisko wirtualne wykorzystując domyślną systemową wersję pythona. Za pomocą flagi -p można wskazać inny plik wykonywalny, co w konsekwencji tworzy środowisko wirtualne używając innej wersji języka Python:

cd /usr/home/login/.virtualenvs
virtualenv nazwa_środowiska -p /usr/local/bin/python3.4
Running virtualenv with interpreter /usr/local/bin/python3.4
Using base prefix '/usr/local'
New python executable in nazwa_środowiska/bin/python3.4
Also creating executable in nazwa_środowiska/bin/python
Installing setuptools, pip...done.


Aktywacja wirtualnego środowiska

Do uruchomienia skryptu za pomocą interpretera wystarczy podać ścieżkę do nowego pliku wykonywalnego python (/usr/home/login/.virtualenvs/nazwa_środowiska/bin/python), jednak w celu ułatwienia korzystania z virtualenv, utworzony został skrypt bin/activate, którego załadowanie zmodyfikuje środowisko użytkownika w taki sposób, by ułatwić korzystanie z nowego środowiska.

source /usr/home/login/.virtualenvs/nazwa_środowiska/bin/activate
(nazwa_środowiska) 

Po załadowaniu skryptu aktywacyjnego widać, że zmienił się znak zachęty. Na początku została podana nazwa wirtualnego środowiska, w którym użytkownik aktualnie się znajduje. W tym stanie nie trzeba podawać pełnej ścieżki do interpretera, polecenia python, pip oraz easy_install będą wykonywane korzystając aktualnie wybranego środowiska wirtualnego.

Opuścić dane środowisko można wydając polecenie deactivate.

Strona WWW

Przy dodawaniu strony WWW typu python należy wskazać plik wykonywalny /usr/home/login/.virtualenvs/nazwa_środowiska/bin/python, aby środowisko virtualenv było używane do obsługi strony.

Zmienne

Ustawianie zmiennej z poziomu SSH z widocznością dla aplikacji uruchamianej przez Passengera:

  • Dopisanie zmiennych do ~/.bash_profile (np. export TESTENV=1).
  • Ważne: zmienne nie działają z ~/.bashrc i ~/.shrc

Rozwiązywanie problemów

Niektóre pakiety instalowane przez pip wymagają dodatkowych zmiennych, aby kompilacja przebiegła pomyślnie. Przed uruchomieniem pip install pakiet należy wykonać:

export CFLAGS="-I/usr/local/include"
export CXXFLAGS="-I/usr/local/include"

Część pakietów kompiluje się wyłącznie pod GCC więc aby go wskazać należy wykonać polecenia:

export CC=gcc7
export CXX=g++7 

Można wskazać również inną dostępną wersję GCC.

W przypadku przkraczania limitu procesów systemowych przy instalacji pakietów poprzez pip należy wydać polecenia:

export MAX_CONCURRENCY=1
export CPUCOUNT=1

Odnośniki zewnętrzne