OpenProject

OpenProject to webowy system zarządzania projektami wydany na licencji GNU GPL.

Wstępna konfiguracja

Przed przystąpieniem do dalszych kroków należy upewnić się, że:

 • Domena jest prawidłowo dodana i skonfigurowana w naszym systemie DNS.
 • Została przeprowadzona wstępną konfigurację RVM (Ruby w wersji 2.6.5) i RoR.
 • Została dodana strona WWW z wskazaniem typu Ruby.
 • Została utworzona baza danych MySQL.
 • Została utworzona skrzynka e-mail.
 • został odblokowany Binexec.
 • Została wykonana wstępna konfiguracja Node.js.
 • Została ustawiona wersja Node.js 8.

Instalacja

Przed dalszymi krokami trzeba zalogować się na konto MyDevil. Następnie przejść do katalogu /usr/home/login/domains/domena/, gdzie w mejsce domena musi zostać podstawiona nazwa wcześniej skonfigurowanej domeny.

Aby zainstalować OpenProject należy:

 1. Pobrać OpenProject git clone https://github.com/opf/openproject/
 2. Utworzyć dowiązanie symboliczne do pobranego folderurm -rf public_ruby && ln -s ./openproject ./public_ruby && cd public_ruby
 3. Skopiować przykładową konfigurację bazy danych cp config/database.yml.example config/database.yml.
 4. Ustawić w pliku config/database.yml w sekcji production zmienne:
  • database na nazwę bazy danych (np. m1064_op),
  • host na host bazy danych (mysqlX.mydevil.net),
  • username na nazwę użytkownika bazy danych (np. m1064_op),
  • password na hasło bazy danych.
 5. Skopiować przykładową konfiguracjęcp config/configuration.yml.example config/configuration.yml.
 6. Ustawić w pliku config/configuration.yml zmienne:
  • smtp_enable_starttls_auto na true (jeśli smtp korzysta z TLS),
  • smtp_address na adres serwera smtp,
  • smtp_port na port serwera smtp,
  • smtp_domain na domenę aplikacji,
  • "smtp_authentication" na :login lub :plain w przypadku używania TLS,
  • smtp_user_name na adres email,
  • smtp_password na hasło do konta email.
 7. Dodać w pliku config/secrets.yml w sekcji production: secret_token: <%= ENV["SECRET_KEY_BASE"] %>.
 8. Zainstalować zależności OpenProject:
  • bundle install --without development test docker,
  • npm install.
 9. Wygenerować secret key:echo "export SECRET_KEY_BASE="`./bin/rake secret` >> ~/.bash_profile && source ~/.bash_profile.
 10. Dokończyć instalację ./bin/rake db:migrate db:seed assets:precompile RAILS_ENV="production".
 11. Ustawić w cronie workera: */1 * * * * cd ~/domains/domain/public_ruby; ~/.rvm/gems/ruby-2.4.2/wrappers/rake jobs:workoff