Laravel

Laravel to popularny framework pisany w języku PHP. Jego zaletą jest licencja Open Source oraz popularność.

Wstępna konfiguracja

Przed instalacją Laravela należy:

  • Utworzyć stronę WWW bez dokonywania edycji opcji w Zaawansowane ustawienia. Można utworzyć stronę również jako subdomenę.
  • Jeżeli dodaliśmy stronę w nowej domenie (która nie była podpięta do MyDevil) to wskazać u rejestratora domeny serwery dns: dns1.mydevil.net oraz dns2.mydevil.net.
  • Zalogować się na konto poprzez SSH.



Instalacja

Instalacja za pomocą composera (domyślnie zainstalowany na serwerze):

composer global require laravel/installer

Ustawić zmienną PATH, aby korzystać z Laravela bez podawania pełnej ścieżki:

echo 'export PATH=$PATH:$HOME/.composer/vendor/bin/' >> .bash_profile && source $HOME/.bash_profile

Następnie przejść do katalogu domeny, w którym utworzymy projekt

cd domains/domena.pl/

Usuwamy domyślny folder public_html

rm -rf public_html/

Tworzymy projekt Laravela poleceniem:

laravel new aplikacja

Tworzymy dowiązanie symboliczne z katalogu aplikacja/public/ do public_html/

ln -s aplikacja/public/ public_html

Wskazujemy katalog aplikacja/ w open_basedir

devil www options domena.pl php_openbasedir ~/domains/domena.pl/aplikacja/

Następnie zmieniamy wersję PHP na 7.2 w pliku .htaccess

echo 'AddType application/x-httpd-php72 .php' >> .htaccess

Odnośniki zewnętrzne

Strona projektu

Oficjalna dokumentacja