Logowanie

(Przekierowano z SSH)

Logowanie się do systemów MyDevil.net odbywa się przez bezpieczny, szyfrowany protokół SSH na standardowym porcie 22 oraz dodatkowych 80 i 443.

Logowanie się z systemów Windows

Należy ściągnąć program PuTTY. Po jego uruchomieniu w polu Host Name (or IP Address) trzeba wpisać login@serwer. W miejsca login oraz serwer trzeba wpisać dane z maila wysłanego przy aktywacji konta. Poniżej należy wybrać SSH z pól Connection type. Następnie trzeba wpisać hasło. Podczas jego wpisywania nie będą się na ekranie pojawiały gwiazdki bądź inne znaki. Wpisane hasło należy potwierdzić klawiszem Enter.

Logowanie się z systemów UNIXowych (OSX, Debian, Fedora, *BSD)

Aby zalogować się należy w emulatorze terminala wpisać ssh login@serwer. W miejsca login oraz serwer trzeba wpisać dane z maila wysłanego przy aktywacji konta. Następnie trzeba wpisać hasło. Podczas jego wpisywania nie będą się na ekranie pojawiały gwiazdki bądź inne znaki. Wpisane hasło należy potwierdzić klawiszem Enter.

Logowanie się z systemu Android

Polecamy wykorzystanie popularnej i funkcjonalnej aplikacji: JuiceSSH - SSH Client (link).

  1. W pierwszej kolejności należy wybrać "Connections"
  2. Następnie "New Connection" (plus w prawym dolnym rogu)
  3. Uzupełnić konfiguracje:
  • Address: adres serwera
  • Identity: wybrać "New"
  • Wypełnić kolejno: Username: login, Password: hasło (bądź alternatywnie) Private key: klucz
  • Zatwierdzić wszystko "Okejką" (prawy górny róg) aż do wyjścia do zakładki "Connections"
  • Wybrać "All" i wybrany serwer.

Zobacz też