NodeBB

NodeBB to otwarty system forum publikowany na licencji GPLv3 napisany w Node.js.

Wstępna konfiguracja

Do uruchomienia NodeBB należy najpierw zadbać o prawidłową konfigurację samej domeny. Przed przystąpieniem do dalszych kroków należy upewnić się, że:

  • Domena jest prawidłowo dodana i skonfigurowana w naszym systemie DNS.
  • Została dodana Strona WWW z wskazaniem typu Node.js.
  • Włączono możliwość korzystania z własnego oprogramowania - Binexec.

Instalacja

Należy ściągnąć najnowszą stabilną wersję NodeBB. Aby to zrobić należy się zalogować na shellu MyDevil i przejść do katalogu /usr/home/login/domains/domena. Następnie trzeba:

Skasować folder rm -r public_nodejs

Ściągnąć repozytorium NodeBB do folderu docelowego public_nodejs oraz przejść do niego git clone -b v1.5.x https://github.com/NodeBB/NodeBB.git public_nodejs && cd public_nodejs .

Zainstalować zależności npm install --production.

Utworzyć bazę danych MongoDB specjalnie dla nodebb

Uruchomić w katalogu public_nodejs konfigurację nodebb ./nodebb setup i podać wymagane dane, wybierając mongo jako bazę danych.

URL used to access this NodeBB (http://localhost:4567) domena:4567
Please enter a NodeBB secret ( ... ) [ENTER]
Which database to use (mongo) [ENTER]

19/4 13:38:54 [15804] - info: Now configuring mongo database:
Host IP or address of your MongoDB instance (127.0.0.1) mongoX.mydevil.net
Host port of your MongoDB instance (27017) [ENTER]
MongoDB username moYY_ZZZ
Password of your MongoDB database 
MongoDB database name (nodebb) moYY_ZZZ

Następnie pojawi się pytanie o domyślny login administratora NodeBB, hasło oraz adres e-mail, który ma mu być przypisany.

Uruchomić przeglądarkę internetową i wejść na stronę forum.

Odnośniki zewnętrzne