NodeBB

NodeBB to otwarty system forum publikowany na licencji GPLv3 napisany w Node.js.

Wstępna konfiguracja

Do uruchomienia NodeBB należy najpierw zadbać o prawidłową konfigurację samej domeny. Przed przystąpieniem do dalszych kroków należy upewnić się, że:

  • Domena jest prawidłowo dodana i skonfigurowana w naszym systemie DNS.
  • Została dodana Strona WWW z wskazaniem typu Node.js w wersji 14.
  • Ustawiono wersję Node 14 dla CLI Zmiana wersji Node
  • Włączono możliwość korzystania z własnego oprogramowania - Binexec.


Instalacja

Należy ściągnąć najnowszą stabilną wersję NodeBB. Aby to zrobić należy się zalogować na shellu MyDevil i przejść do katalogu /usr/home/login/domains/domena. Następnie trzeba:

Skasować folder rm -r public_nodejs

Ściągnąć repozytorium NodeBB do folderu docelowego public_nodejs oraz przejść do niego git clone https://github.com/NodeBB/NodeBB public_nodejs && cd public_nodejs .

Utworzyć bazę danych MongoDB specjalnie dla nodebb

Uruchomić w katalogu public_nodejs konfigurację nodebb ./nodebb setup i podać wymagane dane, wybierając mongo jako bazę danych.

Welcome to NodeBB v1.1X.X!

This looks like a new installation, so you'll have to answer a few questions about your environment before we can proceed.
Press enter to accept the default setting (shown in brackets).
URL used to access this NodeBB (http://localhost:4567)
http://domena.pl [ENTER]
Please enter a NodeBB secret (XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXX) [ENTER]
Would you like to submit anonymous plugin usage to nbbpm? (yes) [ENTER]
Which database to use (mongo) [ENTER]
Now configuring mongo database:
MongoDB connection URI: (leave blank if you wish to specify host, port, username/password and database individually)
Format: mongodb://[username:password@]host1[:port1][,host2[:port2],...[,hostN[:portN]]][/[database][?options]] [ENTER]
Host IP or address of your MongoDB instance (127.0.0.1) mongoX.mydevil.net [ENTER]
Host port of your MongoDB instance (27017) [ENTER]
MongoDB username moXXXX_XX [ENTER]
Password of your MongoDB database hasłoDoBazyMongo [ENTER]
MongoDB database name (nodebb) moXXXX_XX [ENTER]

Następnie pojawi się pytanie o domyślny login administratora NodeBB, hasło oraz adres e-mail, który ma mu być przypisany.

Uruchomić przeglądarkę internetową i wejść na stronę forum.

Odnośniki zewnętrzne