WP-CLI

WP-CLI jest to interfejs wiersza poleceń dla WordPress. Dzięki temu narzędziu w szybki sposób zainstalujesz Wordpressa, dodatkowe wtyczki/szablony, czy przeprowadzisz ich aktualizację.

Wstępna konfiguracja

Przed instalacją WP-CLI należy:

  • Zalogować się na konto poprzez SSH.
  • Włączyć możliwość korzystania z własnego oprogramowania - Binexec.

Instalacja WP-CLI

mkdir ~/bin
cd ~/bin
wget https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
mv wp-cli.phar wp
chmod +x wp
echo 'export PATH=~/bin:$PATH' >> $HOME/.bash_profile && source $HOME/.bash_profile

Przykładowe komendy

Instalacja WordPress w wybranym katalogu.

wp core download --locale=pl_PL --path=/usr/home/login/domains/domena.pl/public_html

Gdzie login to nazwy użytkownika. Gdzie domena.pl to nazwa Twojej domeny.

Aktualizacja silnika Wordpress wraz z bazą danych. Komendę należy wywołać będąc w folderze, w którym zainstalowany jest nasz Wordpress.

wp core update wp core update-db

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych.

wp db export ścieżka/do/folderu/mojakopia.sql

Przywracanie kopii bazy danych

wp db import ścieżka/do/folderu/mojakopia.sql

Instalacja/dezinstalacja wtyczki

wp plugin install/uninstall nazwa-pluginu

Aktywacja/dezaktywacja wtyczki

wp plugin activate/deactivate nazwa-pluginu

Instalacja/dezinstalacja motywu:

wp theme install/delete nazwa-szablonu

Aktualizacja motywu

wp theme update nazwa-szablonu

Pełna lista poleceń dostępna pod adresem: https://developer.wordpress.org/cli/commands/

Odnośniki zewnętrzne

Strona projektu WP-CLI

Strona WordPress