Uwierzytelnianie dwuskładnikowe: Różnice pomiędzy wersjami

 
Linia 1: Linia 1:
 
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (two-factor authentication, 2FA) jest to metoda bezpiecznego logowania łącząca w sobie dwa rodzaje autoryzacji użytkownika. Jeżeli skorzystasz z tej metody i twoje główne hasło do konta zostanie skradzione lub odgadnięte napastnik nie będzie mógł zalogować się na twoje konto bez wglądu do dodatkowych kodów dostępowych.
 
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (two-factor authentication, 2FA) jest to metoda bezpiecznego logowania łącząca w sobie dwa rodzaje autoryzacji użytkownika. Jeżeli skorzystasz z tej metody i twoje główne hasło do konta zostanie skradzione lub odgadnięte napastnik nie będzie mógł zalogować się na twoje konto bez wglądu do dodatkowych kodów dostępowych.
  
Na ''MyDevil.net'' stosujemy hasła użytkowników oraz hasła tymczasowe generowane poprzez programowy generator haseł Google Authenticator. 2FA możesz wykorzystać do logowania się poprzez SSH, SFTP oraz panel DevilWEB.
+
Na ''MyDevil.net'' stosujemy hasła użytkowników oraz hasła tymczasowe generowane poprzezprogramowy generator haseł jednorazowych (np. Google Authenticator). 2FA możesz wykorzystać do logowania się poprzez SSH, SFTP oraz panel DevilWEB.
  
 
=== Przykładowe aplikacje autoryzacyjne ===
 
=== Przykładowe aplikacje autoryzacyjne ===

Aktualna wersja na dzień 01:01, 11 wrz 2019

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (two-factor authentication, 2FA) jest to metoda bezpiecznego logowania łącząca w sobie dwa rodzaje autoryzacji użytkownika. Jeżeli skorzystasz z tej metody i twoje główne hasło do konta zostanie skradzione lub odgadnięte napastnik nie będzie mógł zalogować się na twoje konto bez wglądu do dodatkowych kodów dostępowych.

Na MyDevil.net stosujemy hasła użytkowników oraz hasła tymczasowe generowane poprzezprogramowy generator haseł jednorazowych (np. Google Authenticator). 2FA możesz wykorzystać do logowania się poprzez SSH, SFTP oraz panel DevilWEB.

Przykładowe aplikacje autoryzacyjne

Nazwa Platforma
Google Authenticator Android, iOS
Authenticator+ Windows Phone
GAuth Firefox OS
WinAuth Windows
GAuth Authenticator Google Chrome
OATH Toolkit Multiplatformowa
JAuth Multiplatformowa

DevilWEB

Aktywacja 2FA

Aby aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe wybierz Dodatkowe usługi/Additional services z menu po lewej stronie, następnie Uwierzytelnianie dwuskładnikowe/Two-factor authentication z górnego menu, wybierz Włącz/Enable. Wpisz wygenerowany klucz prywatny do swojego urządzenia lub zeskanuj kod QR (dostępny pod przyciskiem obok kodu). Wpisz kod jednorazowy wygenerowane przez urządzenie, jest to potwierdzenie, że wszystko jest skonfigurowane poprawnie. Zapisz w bezpiecznym miejscu kody awaryjne.

Deaktywacja 2FA

Aby deaktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe wybierz Dodatkowe usługi/Additional services z menu po lewej stronie, następnie Uwierzytelnianie dwuskładnikowe/Two-factor authentication z górnego menu, wybierz Wyłącz/Disable. Wpisz kod jednorazowy wygenerowany przez urządzenie i ponownie wybierz Wyłącz/Disable.

Ponowne generowanie haseł awaryjnych

W celu ponownego generowania haseł awaryjnych wybierz Dodatkowe usługi/Additional services -> Uwierzytelnianie dwuskładnikowe/Two-factor authentication -> Regenerate scratch codes/Wygeneruj kody jednorazowe. W celu skorzystania z funkcjonalności będzie potrzebny kod jednorazowy wygenerowane przez urządzenie.

Devil

Aktywacja 2FA

W celu aktywacji dwuskładnikowego uwierzytelniania wydaj polecenie:

devil 2fa on

Wpisz wygenerowany klucz prywatny do swojego urządzenia lub zeskanuj wyświetlony kod QR.

Deaktywacja 2FA

W celu deaktywacji dwuskładnikowego uwierzytelniania wydaj polecenie:

devil 2fa off

Wpisz kod jednorazowy.

Ponowne generowanie haseł awaryjnych

W celu ponownego generowania haseł awaryjnych należy wydać polecenie:

devil 2fa regenerate

W trakcie pojawi się pytanie o kod jednorazowy wygenerowane przez urządzenie.

Zobacz też