Pomoc

Git

Git to otwarty, rozproszony system kontroli wersji.

  Uwaga!

Adres serwera repozytorium jest zależny od numeru serwera shell. Dla serwera s0.mydevil.net będzie to adres repo0.mydevil.net, dla serwera s1.mydevil.net repo1.mydevil.net, dla serwera s2.mydevil.net repo2.mydevil.net itd. W przykładach użyto adresu repoX.mydevil.net.

Panel DevilWeb

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego zarządzanie repozytoriami znajduje się w zakładce Repozytoria. Po kliknięciu pokazuje się lista repozytoriów. Aby dodać repozytorium należy kliknąć + Dodaj nowe repozytorium i wybrać typ oraz widoczność.

Git add.png

Devil

Konfiguracja repozytorium Git jest również możliwa z shella za pomocą modułu devil repo.

Dodawanie i usuwanie repozytorium

Dodawanie repozytorium odbywa się za pomocą polecenia devil repo repository add git nazwa_repo widocznosc, gdzie argumentami są:

  • nazwa_repo - nazwa repozytorium,
  • widocznosc - widoczność: pub (publiczna) lub priv (prywatna).

Repozytorium będzie dostępne pod adresem https://repoX.mydevil.net/git/widocznosc/login/nazwa_repo/. Usuwanie repozytorium odbywa się za pomocą polecenia devil repo repository del git nazwa_repo widocznosc. Aby wyświetlić listę repozytoriów należy użyć polecenia devil repo list.

Modyfikacja repozytorium

Zmiana widoczności repozytorium odbywa się za pomocą polecenia devil repo repository change git nazwa_repo widocznosc.

Dodawanie i usuwanie użytkowników

Dodawanie kont użytkowników odbywa się za pomocą polecenia devil repo account add git nazwa_repo nazwa_uzytkownika, gdzie argumentami są:

  • nazwa_repo - nazwa repozytorium,
  • nazwa_uzytkownika - login.

Usuwanie konta odbywa się za pomocą polecenia devil repo account del git nazwa_repo nazwa_uzytkownika. Aby wyświetlić listę użytkowników repozytorium należy użyć polecenia devil repo list git nazwa_repo.

Zmiana hasła

Zmiana hasła użytkownika odbywa się za pomocą polecenia devil repo account passwd git nazwa_repo nazwa_uzytkownika.

Zobacz też

Odnośniki zewnętrzne