Git

Wersja z dnia 10:09, 26 sie 2019 autorstwa Mixer (dyskusja | edycje)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Git to otwarty, rozproszony system kontroli wersji.

Panel DevilWeb

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego zarządzanie repozytoriami znajduje się w zakładce Repozytoria. Po kliknięciu pokazuje się lista repozytoriów. Aby dodać repozytorium należy kliknąć + Dodaj nowe repozytorium i wybrać typ oraz widoczność.

Repozytorium git.png

Devil

Konfiguracja repozytorium Git jest również możliwa z shella za pomocą modułu devil repo.

Dodawanie i usuwanie repozytorium

Dodawanie repozytorium odbywa się za pomocą polecenia devil repo repository add git nazwa_repo widocznosc, gdzie argumentami są:

  • nazwa_repo - nazwa repozytorium,
  • widocznosc - widoczność: pub (publiczna) lub priv (prywatna).

Repozytorium będzie dostępne pod adresem https://repoX.mydevil.net/git/widocznosc/login/nazwa_repo/. Usuwanie repozytorium odbywa się za pomocą polecenia devil repo repository del git nazwa_repo widocznosc. Aby wyświetlić listę repozytoriów należy użyć polecenia devil repo list.

Modyfikacja repozytorium

Zmiana widoczności repozytorium odbywa się za pomocą polecenia devil repo repository change git nazwa_repo widocznosc.

Dodawanie i usuwanie użytkowników

Dodawanie kont użytkowników odbywa się za pomocą polecenia devil repo account add git nazwa_repo nazwa_uzytkownika, gdzie argumentami są:

  • nazwa_repo - nazwa repozytorium,
  • nazwa_uzytkownika - login.

Usuwanie konta odbywa się za pomocą polecenia devil repo account del git nazwa_repo nazwa_uzytkownika. Aby wyświetlić listę użytkowników repozytorium należy użyć polecenia devil repo list git nazwa_repo.

Zmiana hasła

Zmiana hasła użytkownika odbywa się za pomocą polecenia devil repo account passwd git nazwa_repo nazwa_uzytkownika.

Hooks

Aby korzystać z funkcjonalności skryptów hooks należy odblokować możliwość wykonywania plików z poziomu konta hostingowego, która jest domyślnie zablokowana.

Publikacja strony WWW

Mechanizm skryptów hooks można wykorzystać do publikacji serwisów WWW.

#!/bin/sh
unset GIT_INDEX_FILE

export DOMAIN=#TU WPISAĆ NAZWĘ DOMENY
export PUBLIC=#TU PODAĆ NAZWĘ KATALOGU ZE STRONĄ, NAZWA ZALEŻY DO TYPU STRONY
export LOGIN=#TU WPISAĆ SWÓJ LOGIN
export VISIBILITY=#pub lub priv
export REPONAME=#TU WPISAĆ NAZWĘ REPOZYTORIUM

export GIT_WORK_TREE="/usr/home/$LOGIN/domains/$DOMAIN/$PUBLIC/"
export GIT_DIR="/usr/home/$LOGIN/repo/git/$VISIBILITY/$REPONAME/"
/usr/local/bin/git checkout -f
  • Nadać plikowi prawo uruchamiania chmod +x post-receive
  • Sklonować lokalnie repozytorium z serwisem www
  • Dokonać zmian na plikach.
  • Wykonać git commit
  • Wypchnąć zmiany do macierzystego repozytorium.
  • Wszelkich kolejnych zmian w plikach serwisu WWW bezwzględnie dokonywać tylko i wyłącznie na dokładnie tym sklonowanym lokalnie z serwera mydevil repozytorium - nie bezpośrednio z katalogu domeny - po czym wypychać je na serwer.

Zobacz też

Odnośniki zewnętrzne