Strony bez odnośników do projektów w innych językach

Poniższe strony nie odwołują się do innych wersji językowych.